Baş sahypa Aşhana we kulynariýa Hmel - suneli tagam beriji 15 gr

Hmel - suneli tagam beriji 15 gr

TMT 3.30

Gysga beýannamasy

Hmel - suneli tagam beriji 15 gr

Goşmaça maglumat

Brend Магия Востока
Mukdary
Dükan Ozan market

Doly beýannamasy

Iň meşhur Kawkaz ysly zatlarynyň biri. Etden, gök önümlerden, tüwi, noýba naharlary taýýarlanylanda goşulýar. Maslahat berilýän doza: 1-2 nahar çemçesi. 2-3 litr çorba üçin tagam.